Hafan

Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol

Cynyddu opsiynau tai o ansawdd da gyda llety fforddiadwy i’w rentu.

Social-LEtting-Logo-HiREZ

Working together

Pam Rhentu i Ni?

Byddwn ni'n prydlesu eiddo heb ddodrefn am o leiaf bum mlynedd.

Sut mae'n gweithio

Rhagor o wybodaeth am y cynllun sy'n cynnig pecyn rheoli eiddo llawn i landlordiaid.

Gofynion

Os ydych chi'n prydlesu'ch eiddo i ni, bydd angen i chi fodloni rhai gofynion penodol.

Ynglŷn â'r cynllun

Mae'r Cynllun Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol yn gynllun peilot sy'n ceisio gwella mynediad tymor hir at dai fforddiadwy o ansawdd da, gan ddarparu cymorth tenantiaeth yn y sector rhentu preifat. Mae'r cynllun yn cynnig pecyn rheoli eiddo llawn i landlordiaid gan gynnwys atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw, gydag incwm rhent gwarantedig hyd yn oed pan does dim tenant yn byw yn yr eiddo.

Manteision

Rhent gwarantedig

Prydles 5 mlynedd

Rheoli tenantiaeth

Gwaith cynnal a chadw wedi’i reoli

Cymorth tai

Grantiau ar gael